Dự thảo xin ý kiến , góp ý nội qui nhà trường áp dụng năm học 2021-2022

Chủ nhật - 08/08/2021 07:12
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông 08/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/3/1988 Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường Trung học phổ thông ;
Căn cứ nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế tại nhà trường.
Dự thảo xin ý kiến , góp ý nội qui nhà trường áp dụng năm học 2021-2022
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHÊ GHÊ-VA-RA
       
   
 
 
DỰ THẢO

Số:      /QĐ- THPTCGVR
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

      Mỏ Cày Nam,  ngày  08 tháng 8 năm 2021
                   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành nội quy học sinh của Trường THPT Chê Ghê-va-ra
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHÊ GHÊ-VA-RA

 Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông 08/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ngày 21/3/1988 Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường Trung học phổ thông ;
 Căn cứ nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế tại nhà trường.

 
 QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này là “Nội quy học sinh” của Trường trung học phổ thông Chê Ghê-va-ra.


Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2020 - 2021. Các Quyết định trước đây trái với quyết định này đều không có hiệu lực.

Điều 3: Các tổ chức, bộ phận liên quan, cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.
            HIỆU TRƯỞNG
 
        
 
NỘI QUY  HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ – THPTCGVR  ngày  08 tháng 8 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-va-ra )
----------------
I. NHỮNG QUY ĐỊNH HỌC SINH PHẢI CHẤP HÀNH
1/ Về thái độ cư xử giao tiếp và trang phục
- Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
- Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học. Lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong trường và khách của nhà trường; văn minh lịch sự trong giao tiếp;

Ghi chú: Nhà trường gửi nội qui học sinh (bản dự thảo) mong được sự góp ý của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh-học sinh để đưa vào áp dụng năm học 2021-2022. Bản góp ý gửi về địa chỉ Email vanson@cheguevara.edu.vn hoặc trên nhóm Zalo https://zalo.me/g/ibuioj746Bấm vào để xem nội qui

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây