ĐOÀN THANH NIÊN

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII

  •  4/13/2017 12:00:00 AM
  •   70

Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site